Pojištění a financování

Povinné ručení je skutečně povinné!

Co je vlastně povinné ručení?

Povinné ručení je pojištění motorového vozidla (automobilu, motocyklu), které je dané zákonem. Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu osobě, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla. Tou osobou může být vlastník vozidla, provozovatel (držitel) vozidla nebo řidič vozidla.

Které vozidlo pojistit a které ne?

Povinné ručení si můžete sjednat na tuzemské vozidlo, které spadá pod registraci silničních vozidel. Dále si toto pojištění můžete sjednat na vozidla, která sice nepodléhají české registraci vozidel, ale jsou ve vlastnictví osoby s bydlištěm nebo sídlem (právnické osoby) na území České republiky.

Naopak nelze pojistit zahraniční vozidla a vozidla, které nemají VIN, číslo karosérie, rámu nebo podvozku. Dále nelze pojistit vozidla, která jsou evidována na pojistníka, který má korespondenční adresu mimo území České republiky.

Varianty povinného ručení

Rozsah služeb v rámci povinného ručení si můžete sami libovolně zvolit. Patří sem asistenční služby, rozšířené asistenční služby, pojištění střetu se zvěří, úrazové pojištění řidiče, náhradní vozidlo a certifikát. Jsou zde také tři limity pojistného plnění. Prvním limitem je 35 mil. Kč, druhým limitem je 70 mil Kč, no a komu je to stále málo, může si zvolit limit 100 mil Kč. Podle zvoleného limitu pojistného plnění a rozsahu služeb se Vám vypočítá výše povinného ručení, které budete platit buď čtvrtletně, pololetně nebo jednou do roka. To je na Vás.

Jaké výhody v rámci povinného ručení můžete získat?

Bonus až 55%
Bonus ve výši 27% za první rok provozování vozidla
Sleva až 40% na základě individuálního posouzení klienta
Sleva 10% za roční frekvenci placení
Sleva 20% pro držitele průkazu ZTP
Sleva 5% na produkty pojištění kasko/kasko Retro
Možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění, pojištění Retro, pojištění Allrisk
Další doplňkové pojištění za výhodných podmínek (pojištění skel, sedadel vozidla, úrazové pojištění řidiče, dětí přepravovaných v autosedačkách, pojištění právní ochrany, TOP Assistance)