Krácení plnění z havarijního pojištění

Havarijní pojištění je produkt, který si majitelé motorových vozidel sjednávají dobrovolně. Účel tohoto pojištění je ochrana před škodami způsobenými v důsledku živelné katastrofy, odcizení, vandalismu, ale také havárie způsobené pojištěncem. Při likvidaci pojistné události však pojišťovna nemusí vyplatit celou částku – může se přiklonit i k tzv. krácení pojistného plnění, což znamená, že pojištěnec nedostane celou předpokládanou částku sníženou o spoluúčast. Za jakých podmínek tak pojišťovna pravděpodobně učiní?

Kdy pojišťovna přistupuje ke krácení plnění?

Pojišťovna obvykle krátí plnění, pokud dojde k závěru, že nebyly dodrženy pojistné podmínky. Většinou v případě, kdy pojistnou událost zaviní pojištěný pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, případně nehodu způsobí z nedbalosti. Typickým příkladem je jízda na letních pneumatikách v době, kdy již měl mít přezuto na zimní nebo jízda na pneumatikách s nedostatečným dezénem. Důvodem pro krácení může být také neplatná STK. V takových případech vám opravdu nepomůže ani kvalitní havarijní pojištění. Seznam situací, kdy se pojišťovna může přiklonit ke krácení plnění, je ovšem podstatně delší. Typicky se jedná škody vzniklé v důsledku válečného konfliktu nebo teroristického útoku (na něž se pojištění nevztahuje), úmyslné způsobení škody, ale také škody, jejichž hodnota je v důsledku amortizace nižší či škody vzniklé při páchání trestné činnosti. Proti rozhodnutí, kdy pojišťovna přistoupí ke krácení pojistného plnění z důvodu úmyslného poškození, se může pojištěnec bránit právní cestu. Ve výhodě jsou klienti, kteří si sjednali pojištění právní ochrany. Soudní cestou lze krácení plnění řešit také v případě, kdy pojišťovna rozhodne proplatit nové díly, které pojištěnec použil jako náhradu za staré neopravitelné díly, jako použité (tzn. snížení o amortizaci). Legislativa pojišťovně v takovém případě krácení neumožňuje.

Publikováno: 30. 06. 2021

Kategorie: Pojištění a financování

Autor: Ivana Novotná