Pojišťovna Allianz, povinné ručení

Zákonné pojištění motorového vozidla či povinné ručení je si dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla povinnen uzavřít každý vlastník motorového vozidla. Existují výjimky, na které se zákonné pojištění motorového vozidla nevztahuje a to např. na vozidla policie ČR, armády, hasičů, nemocnic apod. Při nedodržení této povinnosti nám hrozí vysoká sankce a zároveň se jako nepojištění připravujeme o možnost ochrany před možným nepříznivým finančním dopadem nároků, které může poškozený uplatňovat v případě nehody způsobené provozem motorového vozidla. Většina pojišťoven nabízí kompletní slevové balíčky pojišťovacích produktů zahrnující povinné ručení i havarijní pojištění. Havarijní pojištění je vhodné mít uzavřené z důvodu, pokud zaviníme nehodu a způsobíme si velkou škodu i na vlastním vozidle. Havarijní pojištění nás zároveň chrání i před živelnými katastrofami (např. povodně, záplava, krupobití,), ale i odcizením a vandalismem. Při výběru povinného ručení nás ovlivňuje mnoho faktorů a to především cena pojištění, výše limitů pojistného plnění, slevy a bonusy, doplňkové služby apod. Allianz pojišťovna Vám nabízí výběr ze tří limitů pojistného plnění (věcná škoda/škoda na zdraví) - 35/35, 50/50 a 100/100 mil. Kč. Povinné ručení se běžně uzavírá na období jednoho roku. V nabídce pojišťovny Allianz najdete i krátkodobé povinné ručení sezóna. Tento druh povinného ručení je určen těm řidičům, kteří své vozidlo nevyužívají po celý rok, ale pouze po jeho určitou část a pouze za ni budou platit. Další výhodou krátkodobého povinného ručení je, že není nutné vracet registrační značky a osvědčení o registraci vozidla za dobu, kdy vozidlo není používáno. Při bezeškodním průběhu pojištění u Allianz můžete získat bonus až 55 %. Řidiči s dětmi, věrní a zkušení řidiči nad 40 let, podnikatelé, kteří uzavřou smlouvu na povinné ručení i havarijní pojištění nového vozidla s objemem 1.850 – 2.000 cm3 a zájemci, kteří si povinné ručení sjednají online prostřednictvím internetových stránek www.allianzdirect.cz mohou na povinném ručení ušetřit 10 % z pojistné částky. Celkem lze získat bonus až ve výši 85 %. Pojišťovna Allianz dále nabízí při sjednání povinného ručení nebo havarijního pojištění zdarma asistenční služby zahrnující pomoc při nehodě či poruše vozidla, ale také při nepojízdnosti následkem živelné události, odcizením některé jeho části nebo následkem vandalismu. Výhodou pojišťovny Allianz je i možnost sjednat doplňkové služby jako jsou havarijní pojištění, pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla a úrazové pojištění všech přepravovaných osob ve vozidle.

Publikováno: 27. 07. 2011

Kategorie: Pojištění a financování

Autor: Ivana Novotná