Druhy pohonných hmot

Jinak řečené pohonné látky sloužící k rozproudění tepelných motorů. (např. spalovací motor, raketový motor, plynová turbína apod.). Jedná se o specifickou směs uhlovodíků buďto v kapalném a nebo plynném skupenství. Chemická energie této sloučeniny se při procesu spalování pohonných hmot, přeměňuje v energii pohybovou a tím uvádí automobil do chodu. Pohonnou látku můžeme označit i jako palivo. Pohonné látky rozdělujeme na následující typy.
  1. Benzin - frakční destilací ropy získáváme alifatické uhlovodíky, které benzin tvoří. Mezi další příměsi patří benzen, isoktan nebo aromatické uhlovodíky. Pro zlepšení výkonu a pokles nežádoucích emisí se v menší míře přidávají různé druhy aditiv.
  2. Motorová nafta -známe i pod označením diesel. Jde o směs kapalných uhlovodíků vznikajících při destilaci a rafinaci ropy, nejčastěji při teplotách v rozmezí 150 - 370 °C. Kvalitu ropy zjišťujeme vznětovou charakteristikou, která je označována cetanovým číslem.
  3. Petrolej - neboli kerosin, jehož výrobní tajemství se skrývá ve frakční destilaci ropy při teplotě 150 °C a 275 °C. První okamžiky slávy zažil již v roce 1848. Do dnes se používá v petrolejkách a širší využití má v letadlech s tryskovým pohonem
  4. Zemní plyn - Je z velké části tvořen Methanem a ethanem. Naleziště se vyskytují společně s ropou a nebo černým uhlím, také může být uložen v podzemí samostatně.
  5. Propan-butan - Využití této látky je obdobné jako u předchozích druhů pohonných látek. Nejčastěji se používá jako palivo. Za běžného stavu a podmínek je jeho skupenství plynné, ale při ochlazení nebo stlačení zkapalní
  6. Raketové palivo - je látka vycházející z raketového motoru, která na bázi akce a reakce dokáže předávat raketě pohybovou energii.

Publikováno: 18. 04. 2011

Kategorie: Doplňky a náhradní díly

Autor: Ivana Novotná