Autobaterie, nabíječka autobaterií

Autobaterie Autobaterie či jinak akumulátor je zásobník elektrické energie motorových vozidel při klidovém stavu motoru. Při nastartování motoru je zdrojem elektrické energie alternátor nebo dynamo. Autobaterie se obvykle skládá z plastové nádoby, jež obsahuje šest článků (provozní napětí 12 V), olověnou deskovou kladnou elektrodu (PbO2) a zápornou elektrodu (houbovité olovo), jež jsou umístěné ve zředěném roztoku kyseliny sírové, separátor a elektrolyt. Autobaterie by měla být často používána, především z důvodu zabránění sulfatace a pravidelně kontrolována. Sulfatace vzniká u nedostatečně nabitého, přip. vybitého olověného akumulátoru a má za následek vznik krystalů síranu olovnatého na elektrodách. Důsledkem je snížení kapacity autobaterie, nárust vnitřního odporu a snížení vodivosti, jež má za následek snížení napětí a proudu dodávaného autobaterií. S desulfatací může pomoci i některá nabíječka autobaterií. Při pravidelné kontrole (lze i u tzv. bezúdržbových akumulátorů) kontrolujeme čistotu, těsnost a spolehlivé upevnění akumulátoru, čistotu, elektrickou průchodnost a dotažení svorek elektrických kabelů na vývodech akumulátoru, výši hladiny elektrolytu (doplňujeme pouze destilovanou vodu) a jeho správnou hustotu (za pomoci hustoměru pro akumulátory). Ve specializovaných dílnách si můžeme automechaniky také nechat zkontrolovat stav nabití akumulátoru, velikost dobíjecího proudu z alternátoru apod. Průměrná udávaná životnost autobaterií je 3-5 let. Životnost autobaterie pozitivně ovlivníme pravidelným doplňováním elektrolytu a v případě potřeby i dobíjením autobaterie, ochranou před nárazy, působením nadměrného tepla a vibracemi, dokonalým elektrickým uzemněním a bezvadným stavem ostatních elektrických spotřebičů. Nabíječka autobaterií Nabíječka autobaterií je neopominutelným příslušenstvím autobaterie, a jejím úkolem je mimo jiné minimalizovat poškození akumulátoru sulfatací, především v zimním období.

Publikováno: 26. 11. 2011

Kategorie: Doplňky a náhradní díly

Autor: Ivana Novotná