Dálniční známky

Dálniční známkou rozumíme nálepku z tenkého, průsvitného plastu. Na českých silnicích existují rychlé spojnice větších měst jako je Plzeň, Brno a nebo Praha. Jakmile jsme odkázáni na rychlý posun po naší republice, stávají se dálnice a rychlostní silnice velkým pomocníkem v předstižení času. Tyto rychlostní silnice a dálnice vyžadují povolenku v podobě známky, bez níž je vjezd do těchto prostor zakázán. Pro lepší orientaci motoristů jsou tyto úseky označeny dopravní značkou. Dálniční známka je povinná pouze pro automobily a motorová vozidla do 3,5 tuny. Nad tuto hmotnost se platba provádí automaticky, přes tzv. mýto. Dálniční známka se musí vylepit na přední sklo automobilu. Každá známka obsahuje své specifické sériové číslo skládající se že šestimístné číslice, označení dle hmotnosti vozidla a holografickým prvkem. Dálniční známku si můžeme zakoupit na různé časové intervaly. Nejnižší a zároveň nejlevnějším intervalem je desetidenní, která stojí 250Kč. Měsíční se dá pořídit už za 350Kč a roční za 1200Kč. Tím se stává skvělou možností, jak na konci roku obdarovat své blízké po štědrovečerní večeři. Roční dálniční známka platí vždy od 1.12 2011 až do roku 2013 31.1, což znamená, že její platnost je v období 14 měsíců. Každá země má tento interval nastaven odlišně. Známky můžete zakoupit na čerpacích stanicích nebo si je taktéž můžete zaslat na dobírku poštou. Připočítejte si poštovné a balné k výsledné ceně. Nevylepení dálniční známky ve vyznačených úsecích je trestáno peněžitou pokutou.

Publikováno: 14. 04. 2011

Kategorie: Doplňky a náhradní díly

Autor: Ivana Novotná