Relé a jejich využití v praxi

Relé jsou elektronické součástky, které slouží nejčastěji ke spínání či rozpínání obvodu. Fungují na elektromagnetickém principu a nejsou žádnou novinkou. V roce 1835 je vynalezl Američan Joseph Henry a od té doby se používají napříč různými odvětvími.Relé je elektromagnetický spínač ovládaný relativně malým elektrickým proudem. Dokáže ovšem zapnout či vypnout mnohem větší elektrický proud. Jeho srdcem je elektromagnet (cívka, z níž se stává dočasný magnet, když jí proudí elektřina).

Relé v praxi aneb k čemu se používají

Mnoho používaných senzorů je neuvěřitelně citlivých, poradí si pouze s malým elektrickým proudem. Často je však potřebujeme k řízení větších aparátů, jež využívají větší proud. Relé tuto mezeru překlenou. Mohou fungovat buď jako spínače (zapínat a vypínat obvody), nebo zesilovače (převádět malé proudy na větší). Třeba v energetických zařízeních najdete ochranná relé, která sepnou, když dojde k poruše, aby se zabránilo poškození způsobenému například proudovým přepětím. Konkrétní příklad: Řekněme, že si chcete vytvořit elektronicky ovládaný chladicí systém, který zapíná a vypíná ventilátor při změně teploty v místnosti. Pro snímání teploty použijete nějaký elektronický obvod teploměru, ale ten produkuje jen malý elektrický proud – nedokáže tedy pohánět elektromotor ve velkém ventilátoru. Když však obvod teploměru připojíte ke vstupnímu obvodu relé, je to vyřešeno, protože relé dokáže proud zvětšit.

Existuje spousta různých typů relé

Výše jsme se bavili o obecných spínacích relé, ve skutečnosti však existuje mnoho různých typů. Jmenujme například:
  • Vysokonapěťová relé: Jsou určena speciálně pro spínání vysokých napětí a proudů daleko za kapacitou normálních relé (obvykle až 10 000 V a 30 A).
  • Elektronická polovodičová relé: Spínají proud zcela elektronicky, nemají pohyblivé části, takže jsou rychlejší, tišší, menší, spolehlivější a vydrží déle. Bohužel jsou také obvykle dražší.
  • Časová relé: Dokážou spustit obvod na určitou dobu.
  • Tepelná relé: Tato relé se zapínají a vypínají, aby se zabránilo přehřívání elektromotorů, termostatů s bimetalickými pásy apod.
Je jich ještě více. Spousta relé (např. relé 109) se používá v automobilech. Jestli si chcete udělat představu, jaká další existují, podívejte se do e-shopu TME.eu, kde najdete relé 230V a mnoho jiných: https://www.tme.eu/cz/katalog/elektromagneticka-rele-miniaturni_112504/

Publikováno: 07. 04. 2020

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ivana Novotná