Převodovky

Převodovky jsou nedílnou součástí mechanického převodu měnící rotační pohyb na pohyb s odlišnou úhlovou rychlostí s točivým momentem. Zajišťují systematické nastavení několika různých převodových stupňů. Běžně je využívaná u motorových vozidel, ale je i zakomponována v rozmanité škále nejrůznějších strojů. Kynetické rozdělení Převodovky z kynetického hlediska rozlišujeme 4 základní pod kategorie
  1. rotační/rotační - rotační pohyb hřídele přenáší vstupní energii, přičemž výstupní energii kontroluje rotační hřídel s odlišným principe
  2. rotační - lineární - stejně jako u předchozí varianty se shoduje přenášení vstupní energie, zatímco výstupní energie je přenášena posuvem, díky lineárnímu pohybu
  3. lineární/lineární - zde je vstupní energie zajištěna lineárním pohybem a výstupní energie je založena na stejné bázi, takže i zde je příčinou přenosu lineární pohyb, nebo-li posuvný
  4. lineární - rotační - rotační pohyb vykonává vstup energie do převodovky a výstup je zajišťován periodickým kývavým a nebo posuvným pohybem.
Rozdělení podle funkce Podle funkce rozlišujeme dvě skupiny převodovek
  1. lineární - výstup samotné převodovky je v úzké závislosti na poloze vstupu, mezi nimiž platí lineární úměrná poloha
  2. nelineární - výsledný výstupní pohyb převodovky v tomto případě není přímo úměrný vstupu převodovky a nebo ve zcela výjimečných případech je výstup převodovky přerušovaný tzv. nespojitý systém.
Rozdělení podle přenosu energie
  1. obousměrné - zde je možnost výstup a vstup libovolně zaměňovat
  2. <jednosměrné. v tomto případě je výstup a vstup předem stanoven
  3. samosvorné - neumožňují obousměrný přenos výkonu

Publikováno: 26. 03. 2011

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ivana Novotná