Odstranění filtru pevných částic - naftové motory

Tak jako u automobilů se zážehovým motorem se používá katalyzátor výfukových plynů, tak u novějších automobilů (přibližně od roku výroby 2005) se vznětovým motorem se používá filtr pevných částic. Katalyzátor výfukových plynů slouží k redukci škodlivin, jež vznikají při spalovacím procesu ve výfukových plynech. Filtr pevných částic propouští výfukové plyny a slouží k zachycení pevných částic, tzv. sazí. Filtr pevných částic se dle automobilek označuje FAP (Citroen, Peugeot, Renault) a DPF (ostatní automobiloví výrobci). Dělí se na suchý (BMW, VW Group) a s přídavnými aditivy (Ford, Peugeot). Čistí se automaticky během jízdy nebo po vyhodnocení řídící jednotkou jako zaplnění filtru. Tento proces se nazývá regenerace filtru pevných částic. Při regeneraci dochází při vysokých teplotách (500-800 ºC) ke spalování usazených sazí. Regenerace filtru pevných částic se dělí na pasivní a aktivní. U suchých filtrů probíhá regenerace za pomoci motorové nafty a u filtrů s přídavnými aditivy je při regeneraci do nafty vstřikováno speciální aditivum (AdBlue) podporujíc hoření. Pasivní regenerace probíhá automaticky při ustálené rychlosti (vyšší než 60km/h s otáčkami motoru přes 2.000 ot/min.) Aktivní regenerace se provádí při zaplnění filtru nad limitní hodnoty v autoservisech za pomoci diagnostického přístroje. Nevýhodami používání filtrů pevných částic jsou zpomalení proudění výfukových plynů - výkonové ztráty, vyšší spotřeba a v neposlední řádě jejich zanášení a s tím související časté čištění. Výměna zanesených filtrů je velmi finančně náročná, a proto se nabízí levnější varianta spočívající v jejich odstranění a přeprogramování řídící jednotky, abychom problémy s filtry již nemuseli řešit. Odstranění filtru pevných částic zaručuje zlepšení výkonu motoru, snížení spotřeby pohonných hmot, ušetření celkových nákladů na provoz a odpadnutí potřeby přidávat aditiva pro čištění filtru.

Publikováno: 14. 03. 2012 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Ostatní

Autor: Ivana Novotná