Rekuperace při brzdění - elektromobily

Co je rekapurace Rekuperace je součástí elektrického provozu jako takového, snižuje ztráty a prodlužuje životnost brzdové soustavě. Jde o průběh přeměny kynetické energie automobilu nazpátek na elektrickou energii, která se dá opět s okamžitostí využít. K tomuto procesu dochází při elektrodynamickém brzdění. Takto nahromaděná energie je ukládána do příslušných akumulátorů umístěném přímo v dopravním prostředku a nebo se může vracet do napájecí soustavy. Rekuperace využívá faktu, že elektrický motor dokáže sloužit jako generátor elektrické energie Využití Nejzásadnějším odvětvím využitelnosti tohoto procesu je u kolejových vozidel s elektrickou trakcí. Zejména tedy u tramvaje, metra, elektrických lokomotiv a elektrických jednotek, taktéž na něj můžeme narazit v běžném silničním provozu a to u elektromobilů nebo s vozidly hybridního typu.  Mezi nejúspěšnější odvětví využívající rekuperaci patří nákladní vlaková doprava. Vlaky vážící několik tisíc tun dokáží při brzdění vytvořit obrovské množství energie, ovšem problém přichází v podobě její okamžité spotřeby, pro kterou není v takové míře využití. Počátky Již od samotného vzniku z elektrizovaného provozu se s rekuperací můžeme setkat ve Švýcarsku, je to vlastně jediná země, která rekuperaci využívala od počátku. Výhody Velkou výhodou, kterou rekuperace oplývá, je snížení ztrát a úspora energie, jež je nutná k uvedení automobilu do pohybu. Rekuperace dosáhneme např. jízdou z kopce, při brzdění a nebo při běžném provozu v městských částech. Velmi pozitivně prodlužuje životnost brzdové soustavy a zároveň zvyšuje dojezd vozidla, který je u elektromobilů zásadním faktorem.

Publikováno: 13. 04. 2011

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ivana Novotná