Ostatní Tipy a rady

Jak mít dokonalý přehled o provozu Vašeho autoparku?

autanawebu.cz

Autanawebu.cz je internetovou aplikací, jež uživateli umožňuje nezanedbatelnou úsporu finančních prostředků při provozu vozového parku (osobní a nákladní vozidla, zemědělská technika, stavební stroje aj.), automatické vedení elektronické knihy y jízd a současně poskytuje komplexní přehled, okamžitou kontrolu a správu vozového parku za pomoci systémů GPS a sítě GSM, a to v reálném čase i v historii.

Tento systém sledování vozidel Vám pomůže:

1) snížit počet najetých kilometrů (díky rozlišení jednotlivých jízd na služební a soukromé a dokonalé kontrole absolvovaných cest)
2) zamezit ztráty pohonných hmot, jež mohou být způsobeny neoprávněnou manipulací některých zaměstnanců (díky kontrole stavu paliva v nádrži v reálném čase)
3) snížit rychlost opotřebení vozidel (díky dokonalému přehledu jízdních stylů všech řidičů a sledování mnoha provozních parametrů – např. zatížení náprav, teploty v přepravním prostoru apod.)
4) zvýšit efektivitu pracovní činnosti zaměstnanců a vytížení vozidel (díky dokonalému sledování vozidel a přehledu o aktuálních pozicích vozidel v reálném čase, optimalizaci tras a optimalizaci vytížení vozidel a strojů)
5) snížit administrativní zátěž (díky automatickému generování elektronické knihy jízd s aktuální verzí)
6) snížit náklady za zákonné pojištění vozidel

Jak systém GPS sledování vozidel funguje?

Do interiéru vozidel nebo strojů se namontuje mobilní jednotka, jejíž součástí je přijímač GPS a modul GSM. V případě potřeby může být do nákladních vozů, zemědělské techniky a stavebních strojů nainstalováno další příslušenství – např. čtečka Dallas čipů, čtečka RFID, dveřní spínače, koncové spínače, ultrazvuková a náklonová čidla, teploměry, alarmy, hladinové sondy, mechanické či elektrotechnické průtokoměry, navigační přístroje apod.

Nejrůznější údaje o vozidle nebo stroji se prostřednictvím systému GPS a sítě GSM přenáší na server poskytovatele služby GPS sledování vozidel společnosti Echoton – CZ s.r.o. Uživatel či majitel vozidla nebo stroje si může potřebné údaje zjistit na svém počítači, tabletu nebo smartphonu po zadání vlastních přístupových údajů přes internetovou aplikaci autanawebu.cz.