4 triky, díky kterým zůstanou garážová vrata v perfektní kondici

Vrata jsou nejdůležitější součástí garáže a za rok vyjedou až tisíckrát nahoru a dolů. Poskytněte jim proto náležitý servis a péči jakou si zaslouží. Na co je tedy nutné při pravidelné kontrole a údržbě myslet?

1) Vyčistěte vedení

Pokud vaše garážová vrata skřípou anebo se zasekávají, hledejte problém ve vedení vrat. Důkladně vyčistěte vodící koleje od nečistot vlhkým hadrem a otřete je dosucha. Pozor! Nikdy je nemažte bez předchozího vyčištění. Mohlo by se na ně nalepit další množství nečistot, které v kombinaci s naneseným mazivem zatuhnou, a vrata už nerozhýbete.

2) Zkontrolujte všechny prvky garážových vrat

Jednou za čas zrevidujte stav jednotlivých částí garážových vrat. Zkontrolujte všechny upevňovací body, a pokud jsou povolené, tak je utáhněte. Vodící kladky se musí snadno otáčet – pokud tomu tak není, kápněte na ně trochu motorového oleje, který se pak rovnoměrně roznese i po kolejnici. Podívejte se i na ocelová lanka, pokud jsou poškozená nebo mají roztřepené konce, přestaňte vrata používat a zavolejte odborný servis garážových vrat. Nakonec zkontrolujte těsnění, zda stále přiléhá. V opačném případě jej vyměňte za nové. Ložiska, závěsy (panty) sekcí a osičky koleček pravidelně promazávejte. Jednou za čas zkontrolujte i zkrutnou pružinu a promažte ji, aby tření mezi závity nezpůsobovalo hluk.

3) Seřiďte senzory

Ověřte, zda se senzory vrat nachází ve správné poloze. Pokud ne, tak senzorová světla nesvítí, ale blikají. Jejich seřízení je snadné a s trochou síly to zvládnete sami. Senzory musí být umístěny naproti sobě, zatlačte je do správné polohy. Jakmile jsou na svém místě, blikání nahradí proud nepřerušovaného světla.

4) Resetujte otvírač garážových vrat

Nezbytnou součástí garážových vrat, která se musí pravidelně kontrolovat, je otvírač. Pokud se vám vrata zasekávají v půlce otevírání nebo se zavřou před automatickým otevřením, spínač resetujte. Každý ovladač má specifické prvky pro resetování, ale základní pokyny jsou u všech stejné:
  • vypněte napájení garážových vrat,
  • vyčkejte 10 sekund
  • a opět zapněte napájení.
Následně stiskněte tlačítko se šipkou dolů, dokud se dveře úplně nezavřou. Na první pohled by se mohlo zdát, že údržba garážových vrat zabere celý den, ale průběžná kontrola a servis trvají několik desítek minut a předejdete případným poruchám. Tak s chutí do toho!

Publikováno: 29. 04. 2022

Kategorie: Tipy a rady | Tipy a rady

Autor: Ivana Novotná