Znáte dopravní značky? Opakování je matkou moudrosti

Jezdíme kolem nich denně a málokdy plně doceníme, jak jsou pro nás důležité. Bez nich by byl na silnicích chaos a naše životy by byly v ohrožení. Řeč je o dopravních značkách. Již děti školou povinné se učí jejich základní významy, aby obstály na komunikacích jako účastníci silničního provozu zprvu coby cyklisté. Dej přednost v jízdě, hlavní silnice, zákaz vjezdu nebo jednosměrná silnice. Jedny ze základních značek, co děti musí znát už od první třídy. Složitější dopravní značení je pak otázkou zvládnutí autoškoly. Ať už jde o teorii nebo praxe výuky, znalost dopravních značek je prioritou.

​Vodorovné a svislé

Dopravní značky se dělí na vodorovné a svislé. Ukládají zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují informace nebo zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky. Další dělba značení vychází právě z jejich funkčnosti. Svislé dopravní značení se dělí na výstražné, příkazové, zákazové, informativní a dodatkové. Vodorovné dopravní značení je vyznačeno barvou přímo na pozemní komunikaci a rozlišují se na stálé a přechodné.  Vodorovné dopravní značky tvoří například podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání, parkovišť a jiné.

Stát se dobrým řidičem chce dokonalou znalost dopravních předpisů, dostatek praxe za volantem a odvahu řídit ve městě i na vesnici. Prvotní styk s jízdou na nečisto je možné učinit na dopravních trenažerech nebo soukromých komunikacích autoškol, kde si dopravní inspektoři přizpůsobí dopravní situaci vlastní potřebě a simulaci dopravní situace.

​Kde pořídit dopravní značení?

Dopravní značky v podobě zákonem předepsaných piktogramů dodává v Čechách i na Moravě společnost AZ značky. Realizuje jejich prodej i pronájem. Máte-li zájem o stálé či přechodné dopravní značení nebo i jiný specifický produkt, neváhejte je kontaktovat s jakýmkoliv dotazem na telefonním čísle +420 606 647 607 nebo na emailu: info@azznacky.cz.

Publikováno: 29. 04. 2022

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ivana Novotná