Tvorba webových stránek pro začátečníky. Proč má cenu se zabývat jejich vývojem?

Tvorba webových stránek je na vzestupu. Internet je sice relativně mladá záležitost, ale stačil už ovládnout svět. Člověka, který denně nestráví  alespoň několik minut vyhledáváním na internetu, už potkáme málokdy. Informace sdílené na internetových stránkách již  dávno odsunuly svět tištěných encyklopedií do minulosti  a průběžně proměňují  naši současnost.

Jak je možné, že internetové stránky vůbec můžeme prohlížet?

Internet je úžasná technologie. Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak je možné, že si na svém mobilu můžete v Čechách prohlížet anglické video z druhé strany světa? Ať už ano, či ještě ne, odpověď bude poměrně jednoduchá -  je to díky digitálnímu signálu. Tedy díky procesu převodu audiovizuálních prvků na speciální a přitom jednoduchý kód. Každé video, fotografii, text nebo audio nahrávku je totiž možné rozložit  do digitální podoby jedniček a nul. A samozřejmě to funguje  i naopak - zase je z jedniček a nul složit. Pak už jen stačí vhodným způsobem jedničky a nuly posílat.

Zařízení napojené k celosvětové sítí www umožňuje přijímat a odesílat digitální signál.

A to pomocí speciální zabudované antény nebo kabelu připojeného do sítě.  Texty, fotografie, video rozložené do kódu jedniček a nul  se tak  odesílají a přijímají  v podobě elektromagnetického nebo optického signálu. A v tom je celá pointa internetu. V určitých speciálních počítačích, které nazýváme servery, se obsah v podobě jedniček a nul ukládá  a získává adresu. A podle adresy a  pomocí našeho zařízení, které umí komunikovat se serverem ho hledáme a nacházíme. Jakmile si od serveru vyžádáme informace, digitální signál v podobě jedniček a nul připutuje na naše zařízení po kabelu nebo vzduchem, složí se a objeví se jako naše stránka, video či fotografie.

Jakmile máme základní přehled o přenosu dat, můžeme se soustředit na samotný obsah

Klasická webová stránka je sestavená pomocí speciálních kódů. Historicky prvním programovacím jazykem, který se používal k tvorbě webových stránek byl speciální HTML jazyk. Tento speciální kód popisuje jednotlivé části stránky a jeho vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří například:
  1. Text.
  2. Barvy.
  3. Tvary jako tabulky.
  4. Odkazy na jiné stránky nebo na multimediální obsah.
  5. Šířka nebo výška prvků a další vlastnosti.
Tento základní kód je v současnosti doplněn nebo úplně nahrazen jinými jazyky, jakými jsou například PHP nebo C++. I s nimi můžeme internetové stránky nebo její části programovat .

Volba domény je důležitou součástí tvorby stránky

Co je to vlastně doména? Zjednodušeně jde o adresu naší internetové stránky. S její pomocí ji mohou navštívit ostatní uživatelé. Doména je právě tou adresou na serveru, ze které si prohlížeč stahuje požadované data. Navíc je důležitou součástí naší online přítomnosti. Doménu si musíme pronajmout za pravidelný poplatek. Sestavit internetovou stránku dokáže v současnosti téměř každý člověk, který umí pracovat s počítačem. Nicméně je velký rozdíl mezi obyčejnou stránkou a opravdu propracovaným webem, který se dobře zobrazuje na všech zařízeních. Jedině takový udělá  svým uživatelům radost. Proto je dobré se obrátit na zkušenou marketingovou agenturu. Ta nám takový web připraví a dokáže na něj přivést i návštěvníky.Umístit stránku online je jedna věc. Zařídit, aby na ni někdo chtěl rád a opakovaně přicházet je ovšem ještě důležitější . A jaký máte názor na tvorbu internetových stránek vy? Napište nám komentář!

Publikováno: 30. 11. 2020

Kategorie: Služby

Autor: Ivana Novotná