Ekologicky šetrná jízda

Ekologicky šetrná jízda zahrnuje komplex dovedností, kterými řidič účelně minimalizuje neefektivní a neúsporné využití pohonných hmot. Pokud se řídíme zásady ekologicky šetrné jízdy, snižujeme spotřebu paliva a ulehčujeme životnímu prostředí s ohledem na produkci emisí CO2 a tvorbu hluku Přeborníkem v šetrné jízdě může být opravdu každý řidič, jenž bude chtít, stačí si osvojit několik důležitých zásad, které vyústí k úspoře vašich finančních prostředků.
  1. Hlavní zásada se odráží od citlivého způsobu rozjíždění a zastavování. Vhodná je konstantní rychlost. Dodržujte plynulost jízdy, která mimo jiné pozitivně ovlivňuje životnost vozidla
  2. I řazení má svá úskalí. Nejoptimálnější chvíle, kdy správně přeřadit, nastává při otáčkách mezi 2000 až 2500. To je hraniční bod, pro přeřazení na další rychlost
  3. Spotřebu paliva zvyšují i pneumatiky, proto kontrolujte jejich nahuštění. Jakmile se dostanou pod standardní hranici, začínají vás okrádat.
  4. Konstantní rychlost se nejlépe udržuje s pohledem upřeným do dálky, nekoukejte ihned na silnici bezprostředně před kapotou
  5. Ve městě se vyvarujte klimatizace a nebo ji výrazně omezte
  6. Zavírejte okna při větších rychlostech. Spotřeba paliva rapidně vzrůstá i s pouhým jediným pootevřeným oknem
  7. V situacích jako je čekání před přejezdem a nebo v zácpě je lepší úplně vypnout motor. Snížíte tak svou spotřebu a další litry.
  8. Snažte se co nejméně zatěžovat svůj vůz. Nevozte zbytečné harampádí v zavazadlovém prostoru. Spotřeba je úměrně závislá na váze přepravovaných věcí

Publikováno: 17. 04. 2011

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Ivana Novotná