Benzínový motor

Jak funguje Benzinový motor jinak řečený zážehový, funguje zcela na odlišném principu než-li vznětový. Směs paliva a vzduchu se ve válci zažehne pomocí elektrické jiskry vycházející ze zapalovací svíčky. U vznětového dochází ke samovznícení díky vysoké teplotě stlačeného vzduchu. Celý motorový systém pracuje s nižším kompresním tlakem, přičemž nejvyšší výkon se nachází ve vyšších otáčkách. Benzíňáky jsou velice tiché a pravidelné. Kvalitní chod zajišťuje palivo odolné proti samovznícení, tento údaj je označován oktanovým číslem. Oblast nejčastějšího využití připadá na automobily, ale i menší stroje jako jsou sekačky nebo motorky. Též je hojně využíván jako pohonný agregát osobních, či nákladních vozů. Narazit na něj můžeme i u čerpadla či vývěv. Rozdělení Benzinové motory třídíme na dvě základní kategorie, jimiž jsou čtyřtaktní a dvoutaktní typy motorů Přibližme si jejich systém trochu podrobněji
  • Dvoutaktní - V první etapě jde píst nahoru, tím stlačuje hořlavou směs (benzín se vzduchem) nad sebou a vzniklým podtlakem pod pístem nasává směs novou. V druhé fázi jiskra zažehne směs nad pístem, čímž vznikne tlak, jenž píst srazí dolu a tento proces se neustále opakuje dokola Jde o cirkulační proces. Dvoutaktní motor je používán především pro svoji lehkost a malé rozměry.
  • Čtyřtaktní - V první etapě jde píst dolů, tím se vyprodukuje podtlak, jenž nasává hořlavou směs (benzín se vzduchem). V druhé fázi píst směs stlačí Díky jiskře ze svíčky dojde k výbuchu a tím se stlačí píst dolů a celý proces se neustále opakuje dokola.
 

Publikováno: 12. 04. 2011

Kategorie: Ostatní

Autor: Ivana Novotná